Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Op deze pagina leggen wij als bestuur van de Foundation jaarlijks financiële verantwoording af door het publiceren van de jaarrekening en een toelichting hierop.

In ons beleidsplan kunt u lezen over hoe wij te werk gaan. In het kort komt het erop neer dat wij ons houden aan de richtlijnen van de belastingdienst, de Gedragscode Fondsenwerving en de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Ook houden wij rekening met de eisen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over financiële zaken van de foundation, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Henk Guldemeester: